Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Technikum nr 2

KOMUNIKAT REKRUTACYJNY

W roku szkolnym 2021/2022 istnieje możliwość utworzenia grup mundurowych w klasie technik informatyk i technik logistyk, jej absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w zawodach mundurowych: Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna.

Informację na temat rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w roku szkolnym 2021/2022 oraz pomoc w założeniu konta oferuje administrator punktu naboru.

Kontakt:
Email : bartlomiej.nocun@zsp2.jaworzno.edu.pl
Telefon: +48 668 164 652

Technik informatyk

Technik informatyk
E-SPORT , CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Zawód z przyszłością

Technik informatyk znajdzie pracę między innymi jako:
● administrator operacyjnych systemów sieciowych i sieci komputerowych oraz baz danych
● programista, serwisant sprzętu komputerowego,
● grafik, webmaster

Technicy informatycy mogą podejmować pracę również tam, gdzie wykorzystywany jest sprzęt komputerowy .

W szkole zdobędziesz umiejętności:
● montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
● projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych
● projektowania oraz administrowania bazami danych
● tworzenia, administrowana stron WWW i aplikacji internetowych
● będziesz miał możliwość uczestnictwa w turniejach gier komputerowych organizowanych w szkole w ramach e-sportu.

Zawodu uczysz się w wyposażonych pracowniach oraz podczas praktyki zawodowej lub stażu zagranicznego (Erasmus+ – Hiszpania, Włochy)

Przyjdź do nas i zostań informatykiem.

Technik handlowiec

Technik handlowiec

Specjalizacja z przyszłością, otwierająca możliwości zatrudnienia w szerokim rynku usług w tym usług online: e – handel, e – dokumentacja w działalności handlowej, rozliczenia podatkowe i ubezpieczenia przedsiębiorstw.

Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie między innymi jako:
● menedżer firmy handlowej,
● specjalista w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, agencjach reklamowych;

W szkole zdobędziesz umiejętności niezbędne do prowadzenia własnego biznesu oraz poszerzysz kwalifikacje o dodatkowe umiejętności:
● obsługa kas fiskalnych oraz programów komputerowych do prowadzenia gospodarki magazynowo- sprzedażowej,
● sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych;

Zawodu uczysz się w wyposażonych pracowniach oraz podczas praktyki zawodowej lub stażu
zagranicznego (Erasmus+ – Hiszpania, Włochy)

Jesteś pewny siebie, zdeterminowany i masz duże zdolności komunikacyjne, zostań technikiem handlowcem.

Technik logistyk

Technik logistyk

Klasy mundurowe
Zawód logistyk – przyszłość jest w zasięgu ręki.

Technik logistyk znajdzie zatrudnienie między innymi jako:
● specjalisty ds. gospodarki materiałowej (branżysty),
● specjalisty ds. transportu i spedycji (w tym transportu wewnętrznego),
● magazyniera lub specjalisty ds. gospodarki magazynowej,
● specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
● specjalisty ds. zaopatrzenia i zakupów,
● specjalisty ds. zarządzania zapasami i planowania przepływu materiałowego,
● specjalisty ds. celnych i transportu międzynarodowego,
● specjalisty ds. handlu elektronicznego (systemów zaopatrzenia i sprzedaży przez Internet),
● specjalisty ds. kompletacji zamówień, pakowania i opakowań,
● specjalisty ds. obsługi klienta,

W szkole zdobędziesz umiejętności:
● organizowania stanowiska pracy w dziale logistycznym,
● sprawnego posługiwania się językiem obcym w biznesie
● obsługiwania programów komputerowych do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
● prowadzenia korespondencji w sprawach spedycyjnych i logistycznych,
● kierowania zespołem pracowników, pracy w zespole i prowadzenia negocjacji,
● prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

Proponujemy Ci naukę w klasie mundurowej. Szkoła uczestniczy w Programie Ministerstwa Obrony Narodowej “Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W pierwszej klasie wprowadzony będzie dodatkowy przedmiot o nazwie edukacja wojskowa będący minimum programowym opracowanym przez MON: podstawy wychowania patriotycznego, naukę musztry i regulaminów, edukację prawną, zajęcia z metodyki wychowania i szkolenia wojskowego, moduł ogólnowojskowy i taktyczno-specjalny.

Nasza szkoła stara się o utworzenie od września 2020r “Oddziału Przygotowania Wojskowego” programu inicjowanego przez resort Obrony Narodowej.

Zawodu uczysz się w wyposażonych pracowniach oraz podczas praktyki zawodowej lub stażu zagranicznego (Erasmus+ – Hiszpania, Włochy).

Jeśli jesteś przedsiębiorczy i kreatywny, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć zostań technikiem logistykiem.

Technik transportu kolejowego


Technik transportu kolejowego

Rynek pracy potrzebuje specjalistów na kolei!

Technik transportu kolejowego znajdzie zatrudnienie w:
● jednostkach przewoźników branży kolejowej:
– w zespołach handlowych: drużyny konduktorskie, kasjerzy, doradcy klienta, rewidentów taboru,
– w zespołach pracowników eksploatacji taboru kolejowego: rewident, manewrowy, nastawniczy,
– w zespołach obsługi taboru: maszynista (po odbyciu kursu)
● jednostkach infrastruktury branży kolejowej: nastawniczy, dyżurny ruchu (po odbyciu kursu),
● jednostkach zaplecza kolejowego.

Umiejętności zdobyte w szkole to:
● organizacja ruchu kolejowego;
● bezpieczne prowadzenie pociągów na stacjach i przyległych szlakach;
● planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

W ramach praktycznej nauki zawodu proponujemy Ci udział w praktycznych zajęciach na terenie kolejowych jednostek organizacyjnych, gdzie w realnych warunkach możesz sprawdzić swoją znajomość specyfiki zawodu.

Szkoła współpracuje z PKP CARGO, które jest trzecim w Europie operatorem kolejowym. Największym w Polsce z ponad 50% udziałem w rynku towarowych przewozów kolejowych.

Uczeń jest przygotowywany do uzyskania licencji maszynisty.

PKP Cargo – TWOJA KARIERA NA WŁAŚCIWYCH TORACH!
Rynek pracy potrzebuje specjalistów na kolei!

Przyjdź do nas i zostań technikiem transportu kolejowego!

Technik ochrony środowiska


Technik ochrony środowiska

Masz zainteresowania przyrodnicze? Martwi Cię stan naszego środowiska? – zostań technikiem ochrony środowiska.

Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie w:
● terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, np. Wydziałach Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego lub Urzędu Gminy,
● działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
● stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,
● zakładach gospodarki odpadami w tym toksycznymi,
● laboratoriach badań i kontroli środowiska, np. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska,
●prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych, np. prowadzących badania środowiska na stanowiskach pracy

Umiejętności zdobyte w szkole to:
● ocenianie stanu środowiska naturalnego;
● przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom zachodzącym w środowisku;
● wiedza dotycząca uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów oraz minimalizacji zanieczyszczeń powietrza;
● prowadzenie oraz interpretowanie wyników badań wody, ścieków, gleby i powietrza.

Przyjdź do nas i zostań technikiem ochrony środowiska!

Technik urządzeń i systemów energii odnawialnych


Technik urządzeń i systemów energii odnawialnych

Technik urządzeń i systemów energii odnawialnych znajdzie zatrudnienie w:
● przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz w serwisach ich obsługi,
● zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną,
● administracji publicznej, bankach, organizacjach pozarządowych, instytutach badawczych,
● działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii,
● biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych,
● na stanowiskach nadzoru technicznego, które polegają na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania instalacji energii odnawialnej.

Umiejętności zdobyte w szkole to:
● posługiwanie się dokumentacją, normami oraz instrukcjami;
● prowadzenie budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie budynku – w ramach posiadanych uprawnień;
● sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych;
● wykonywanie szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych.

Zawód – technik urządzeń i systemów energii odnawialnej to kierunek nauczania z perspektywami na przyszłość!

Oddziały szkoły

 • Technikum nr 2
  • Technik logistyk
  • Technik handlowiec
  • Technik transportu kolejowego
  • Technik informatyk
  • Technik ochrony środowiska
  • Technik urządzeń i systemów energii odnawialnych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
  • Mechanik-monter maszyn
  • Magazynier-logistyk
  • Sprzedawca
  • Klasa wielozawodowa
Dobra Szkoła


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.