Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Doradca Zawodowy

Szkolny doradca zawodowy w ZSP nr 2 w Jaworznie – czas pracy:

Poniedziałek:  10.00  –  12.15;  15.00  –  17.45
Wtorek:  12.25  –  13.10;  16.40  –  18.00
Środa:  08.00  –  10.00
Czwartek:  08.00  –  09.40;  10.35  –  15.00
Piątek:  10.00  –  13.10;  14.05  –  15.55

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie na rynku pracy.
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach godzin wychowawczych.
 6. Inicjowanie i wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
 7. Współpraca z firmami i instytucjami lokalnego rynku pracy.

Masz pytania, wątpliwości?
Czy znasz swoje predyspozycje zawodowe?
Jaką  przyszłość ma wybrany zawód?
Co dalej po maturze?
Jak szukać pracy?
Zapraszam na spotkanie!

Jako Doradca Zawodowy zachęcam uczniów do udziału w szkolnych kołach zainteresowań, projektach szkolnych, konkursach, działalności w organizacjach szkolnych, każdej formie aktywności na terenie i na
rzecz szkoły. Umożliwiam poznanie  instytucji lokalnego rynku pracy. Stwarzam uczniom warunki poznania siebie, swoich umiejętności i możliwości, samodzielnego i świadomego decydowania o tym w jaki sposób je wykorzystać.

Przykładowe adresy portali, które mogą Ci pomóc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej i poszukiwaniu pracy:

 • Edukacja dla pracy. Portal prowadzi Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Znajdziesz tam informacje pomocne w wyborze dalszej drogi kształcenia oraz
  w wyborze lub zmianie drogi zawodowej.
 • Praca ENTER. Portal prowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Znajdziesz tam: innowacyjne i bezpłatne narzędzie, którego celem jest umożliwienie Ci lepszego poznania swojego
  potencjału zawodowego, przewodnik po rynku pracy, katalog zawodów.
 • Wybierz STUDIA. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Strona zawiera
  oficjalne informacje o kierunkach studiów.
 • ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji. Informacje o rynku pracy.
 • INKUBATORY. Strona Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to źródło informacji na temat możliwości prowadzenia swojej firmy.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie. Tu znajdziesz opisy poszczególnych zawodów z wyszczególnionymi zadaniami zawodowymi.
 • Uczelnie wyższe. Ranking Szkół Wyższych
 • Ranking kierunków Studiów – tu znajdziesz informację o najpopularniejszych kierunkach studiów w polskich uczelniach
 • Wybierz studia – narzędzie służące do wybrania uczelni pod kątem przedmiotów, które są zdawane na maturze, lokalizacji, zainteresowań
 • Barometr zawodów – prognoza na 2020 rok. Informacje o rynku pracy.

Klasy mundurowe zachęcam do odwiedzenia stron:

Godziny pracy doradcy zawodowego:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

Drogi uczniu jeśli zastanawiasz się jaki zawód będziesz wykonywać – czy ten, w którym się obecnie kształcisz, czy zupełnie inny lub zastanawiasz się czy podjąć dalszą naukę, a jeśli tak to na jakim kierunku i w jakiej formie i którą uczelnię wybrać. Zapraszam na spotkanie w szkole po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny.

Polecam także InforMATUR mobilny informator dla maturzystów, przewodnik po uczelniach w Polsce do pobrania na www.perspektywy.pl/informatur.

Zapraszam: Szkolny Doradca Zawodowy

Ścieżki kształcenia
Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.
Schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.