Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP oraz strony szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych[Dz.U. 2019 poz. 848]. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.jednostki-jaworzno2.madkom.pl/zspnr2 oraz strony szkoły https://www.zsp2.jaworzno.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie

Telefon: (032) 762 93 83

E-mail: sekretariat@zsp2.jaworzno.edu.pl
Adres korespondencyjny: 43-600 Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 16

Data publikacji strony BIP: 2014-06-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony BIP: 2021-03-30

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022-04-03

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem następujących elementów:

 – brak odpowiednich atrybutów pola wyszukiwarki;

 – brak odpowiedniego kontrastu w trybie wysokiego kontrastu dla tekstu hiperłącza – stosunek kontrastu wynosi 1,79:1.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) – z w/w wyłączeniem;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony;
 • focus wokół elementów nawigacyjnych;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • możliwość zmiany kontrastu strony.

Strona internetowa szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem następujących elementów:

 • brak tekstów alternatywnych do materiałów nietekstowych, bądź alternatywy nie odpowiadające treści nietekstowej;
 • brak napisów oraz napisów rozszerzonych dla materiałów nietekstowych;
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów nietekstowych;
 • brak alternatywy w postaci języku migowego dla materiałów nietekstowych;
 • treści w postaci prezentacji nie posiadają wersji tekstowej
 • brak możliwości przerwania prezentacji;
 • w trybie wysokiego kontrastu tekst, który nie jest w kolorze domyślnym(czarnym) może nie posiadać wystarczających współczynników kontrastów wymaganych przez normę – wykryto dla koloru czerwonego – wymagany minimalny kontrast 7:1; współczynnik wyliczony 5,25:1;
 • możliwość pojawienia się obrazu-tekstu;
 • mapa strony jest nieaktualna;
 • tytuł strony posiada nadmiarowe informacje niepowiązane z treścią strony ;
 • brak zgodności z 1.4.8 wcag21;
 • występują duplikaty nazw wpisów;
 • system powiększający litery zwiększa je z 17px do 21 px(123,5%), a wymagane jest 200%.

Ułatwienia na stronie szkoły:

 • ustawienie wysokiego kontrastu – z wyłączeniem niżej;
 • ustawienie powiększonej czcionki;
 • wizualne wydzielenie oraz focus elementów nawigacyjnych;
 • dostępność domyślnych skrótów przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2022-04-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Koczur
e-mail: ann.koczur@gmail.com
Telefon: 793 980 660

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z zadaniem udostepnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący zadanie możne złożyć́ skargę̨ z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, a także powiadomić́ Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • do budynku prowadzi wejście od strony ul. Inwalidów wojennych;
 • do Sekretariatu szkoły prowadzą schody – brak windy;
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem jest mały parking bez miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Oddziały szkoły

iC


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.