Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Magazynier – logistyk

Kwalifikacja: SPL.01.  Obsługa magazynów

Magazynier – logistyk – to osoba zatrudniona w celu prowadzenia magazynu, która wykonuje lub nadzoruje czynności związane działalnością takiego miejsca; przyjmuje, przechowuje i wydaje produkty, materiały i surowce.

Magazynier może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Magazynier musi dbać o towar, który znajduje się pod jego opieką i chronić go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Powinien także pilnować terminów przechowywania i utrzymywać czystość w pomieszczeniach magazynowych.

Absolwent tego kierunku kształcenia może dodatkowo uzyskać kwalifikację SPL.04 Organizacja transportu i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, jeżeli uzyska wykształcenie średnie lub średnie branżowe w Szkole Branżowej II Stopnia.

Klasa wielozawodowa

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2, oferuje szeroką gamę zawodów:

 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • monter maszyn i urządzeń;
 • magazynier-logistyk;
 • sprzedawca;
 • fryzjer;
 • cukiernik;
 • piekarz;
 • pracownik obsługi hotelowej;
 • elektryk;
 • elektromechanik pojazdów samochodowych;
 • blacharz samochodowy;
 • lakiernik samochodowy;
 • krawiec;
 • kucharz;
 • ślusarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz – tynkarz

Wszystkie osoby kształcące się w tym zawodzie są pracownikami młodocianymi realizującymi zajęcia praktyczne w podmiotach zewnętrznych. Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w ZSP nr 2, natomiast przedmioty zawodowe teoretyczne prowadzą ośrodki zewnętrzne w ramach miesięcznych turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych.

Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu firmy, przedsiębiorstwa, gdzie uczeń będzie odbywał zajęcia praktyczne. Współpraca szkoły z lokalnymi przedsiębiorcami i zakładami pracy jest szansą na przyszłe zatrudnienie. Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł technika, może zdawać również maturę!

Oddziały szkoły

iC


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.