Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2 oferuje szeroką gamę zawodów:
● mechanik pojazdów samochodowych
● monter maszyn i urządzeń
● magazynier-logistyk
● sprzedawca
● fryzjer
● cukiernik
● piekarz
● pracownik obsługi hotelowej
● elektryk
● elektromechanik pojazdów samochodowych
● blacharz samochodowy
● lakiernik samochodowy
● krawiec
● Kucharz
● Ślusarz
● monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
● murarz – tynkarz
● każdy inny, jakim uczeń jest zainteresowany.

Zawodu uczeń uczy się na zajęciach praktycznych (dwa dni w tygodniu) oraz kursach zawodowych. Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu firmy, przedsiębiorstwa gdzie będziesz odbywał zajęcia praktyczne. Współpraca szkoły z lokalnymi przedsiębiorcami i zakładami pracy jest szansą na przyszłe zatrudnienie.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
język polski, matematyka, oraz z informatyka i technika
WAŻNE: Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę!

Szkoła Branżowa I Stopnia + Szkoła Branżowa II Stopnia = TECHNIKUM

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.