Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Pedagog

Pedagog Szkolny: mgr Monika Tucka

CZAS PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

poniedziałek: 8.00 – 13.00

wtorek: 9.00 – 15.00

środa: 8.00 – 13.00

czwartek: 10.00 – 16.00

piątek: 9.00 – 14.00

Zadania pedagoga szkolnego:

(na podstawie rozporządzenia MEN)

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 • Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Kontakt:

 • Za pomocą Librus lub mailowo
 • Za pośrednictwem Teams (wiadomości, spotkania online)

Zgłoszenie mailowe na adres:  

 • monika.tucka@zsp2.jaworzno.edu.pl

Telefonicznie:

Bardzo prosimy Rodziców/Opiekunów prawnych o podanie w mailach i wiadomościach kontaktu telefonicznego, wówczas pedagodzy skontaktują się z Państwem telefonicznie i ustalimy dalsze działania, terminy i formy spotkań.

Kiedy skorzystać z pomocy pedagoga?
Uczniowie:

Wyobrażamy sobie, że część z Was cieszy się z nauki zdalnej. Zdajemy sobie też sprawę, że niektórzy są w związku z tym zasmuceni i tęsknią za powrotem do szkoły w tradycyjnej formie.

Wiemy, że w związku z sytuacją  wynikającą z pandemii Covid -19  możecie doświadczać również zmiennych nastrojów czy czuć się źle.

Pamiętajcie jednak,  że ograniczenia zarówno spotkań towarzyskich, jak  i waszej aktywności, w tym cotygodniowych zajęć wynikają z bezpieczeństwa. NIE SĄ NA ZAWSZE!

„Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości” więc jeśli potrzebujesz pomocy, to nie wstydź się o nią prosić.

Porozmawiaj z nami jeśli:

Masz jakiś problem, którego nie potrafisz rozwiązać i  potrzebujesz pomocy.

Chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz w jaki sposób.
Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny, czujesz się źle psychicznie.

Nie radzisz sobie ze stresem i emocjami.
Masz trudności z porozumieniem się z uczniami, nauczycielami czy rodzicami.

Nie wiesz jak uczyć się efektywnie, nie potrafisz skoncentrować się na lekcji.

a może?

Chcesz nam opowiedzieć o swoim sukcesie.
Jesteś szczęśliwy i chcesz się tym z kimś podzielić.
Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Rodzice:

Twoje dziecko ma problemy w nauce, doświadcza niepowodzeń szkolnych, nie potrafi skoncentrować się na lekcji, nie radzi sobie z problemami szkolnymi.

Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka.

Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i Twoich relacjach z nim.

Masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami,

Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym.

Nie wiesz do jakiego specjalisty zgłosić się ze swoim problemem wychowawczym lub innym problemem Twojego dziecka.

Martwisz się, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi.

Każdy potrzebujący pomocy pedagogiczno-psychologicznej może ponadto skorzystać z telefonów zaufania, gdzie dzwoniący zachowuje anonimowość oraz skorzystać z pomocy specjalistycznej instytucji.

Oddziały szkoły

iC


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.