Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Rekrutacja 2023/2024

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY – 27 KWIETNIA 2023
w godzinach: 14.00 – 18.00

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie planowane jest uruchomienie następujących oddziałów klas pierwszych:

Technikum nr 2:

 • technik informatyk,
 • technik logistyk (Oddziały Przygotowania Wojskowego – OPW),
 • technik logistyk (klasa mundurowa),
 • technik handlowiec,
 • technik transportu kolejowego,
 • technik ochrony środowiska,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2:

 • klasa wielozawodowa,
 • magazynier – logistyk,
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń.

IV Liceum Ogólnokształcące:

 • klasa terapeutyczna

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych

ZSP nr 2TytułNazwa kwalfikacji
Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2Magazynier – logistykSPL.01 Obsługa magazynów
Mechanik – monter maszyn i urządzańMEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Wielozawodowa
Technikum nr 2Technik handlowiec
z elementami marketingu i reklamy
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Technik informatyk
cyberbezpieczeństwo,
e-sport – programowanie i tworzenie gier komputerowych
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Technik logistyk,
Oddziały Przygotowania Wojskowego
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
Technik logistyk,
Klasa mundurowa z elementami cyberbezpieczeństwa oraz obrony terytorialnej kraju
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
Technik transportu kolejowego
rewident taboru kolejowego, przygotowanie do licencji maszynisty
TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Technik ochrony środowiskaCHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
IV Liceum OgólnokształcąceKlasa terapeutyczna
Oferta dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Kierunki kształcenia 2023/2024:

Regulamin rekrutacji:

W przypadku problemów technicznych prosimy kontaktować się ze szkolnymi administratorami
systemu rekrutacji, którzy pomogą w poprawnym zarejestrowaniu kandydata w systemie:

 • Joanna Banaczyk (joanna.banaczyk@zsp2.jaworzno.edu.pl), kontakt telefoniczny: 607 528 514
 • Bartłomiej Nocuń (bartłomiej.nocun@zsp2.jaworzno.edu.pl), kontakt telefoniczny: 668 164 652

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.