Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Program Śląskie. Zawodowcy

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla około 1998 uczniów / uczennic poprzez udział w stażach uczniowskich, szkoleniach, kursach, doradztwie. Podniesienie kompetencji około 370 nauczycieli, a także wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej. Liderem jest Województwo Śląskie. Partnerami projektu zostały organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowane efekty projektu:

 1. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów/uczennic
 2. Poprawa kompetencji i zdobycie kwalifikacji przez nauczycieli zawodu poprzez szkolenia, kursy i studia podyplomowe.
 3. Powstanie sieci współpracy i partnerstw lokalnych, zrzeszających podmioty oświatowe i biznesowe.
 4. Popularyzacja pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego poprzez kampanię społeczną.

Rodzaje wsparcia dla uczniów:

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Staże lub praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych
 • Kursy/szkolenia specjalistyczne /komputerowe, zawodowe/
 • Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje miękkie , języka obcego zawodowego

Wszystkie zadania realizowane w ramach projektu będą odbywać się w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami – tak, by również odpowiadać na ich potrzeby. 

Wartość projektu: 18 186 586,50 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 15 458 598,52 zł

https://zawodowcy.slaskie.pl/

Oddziały szkoły

iC


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.