Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

NAUKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH (klasa 7 i 8).

 • jest bezpłatna;
 • kończy się egzaminem  ósmoklasisty;
 • w szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH JEST SZKOŁĄ PUBLICZNĄ, STACJONARNĄ.

REKRUTACJA OBEJMUJE:

 • absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej, którzy ukończyli 16 lat;
 • osoby, które z różnych przyczyn nie ukończyły gimnazjum i chcą kontynuować naukę
 • uczestników Ochotniczego Hufca Pracy, którzy najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć
  dydaktyczno-wychowawczych ukończyli 15 lat.

ZASADY:

 1. Nauka realizowana jest w systemie semestralnym.
 2. Po każdym półroczu dokonuje się klasyfikacji uczniów, która uwzględnia:
 • frekwencję: co najmniej 50% obecności na każdym przedmiocie,
 • dopuszczenie do egzaminu semestralnego – pozytywna ocena na koniec semestru z każdego przedmiotu,
 • pozytywny wynik egzaminu semestralnego z każdego przedmiotu. Egzaminy mają formę pisemną, a z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki formę pisemna i ustną,
 • słuchacz niepełnoletni, który nie spełni choćby jednego z powyższych warunków wraca do rejonowej szkoły podstawowej, słuchacz pełnoletni jest wykreślany z listy słuchaczy.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE – REKRUTACJA 2022/23.

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.