Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

IV Liceum Ogólnokształcące

Klasa terapeutyczna

Klasa z rozszerzoną ilością godzin – dwa przedmioty do wyboru: język polski, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, matematyka

Klasa terapeutyczna jest jedną z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Charakteryzuje się mniejszą liczbą uczniów i może liczyć maksymalnie 15 uczniów. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania warunków nauczania oraz potrzebujących długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub w klasie. Trudności te mogą wynikać z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia. W klasie terapeutycznej nauczyciel ma większą możliwość dostosowania form pomocy do indywidualnych potrzeb uczniów.

Klasa terapeutyczna jest jedną z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dlatego konieczna jest wcześniejsza wizyta w poradni psychologiczno – pedagogicznej, żeby zdiagnozować, czy taka pomoc jest dla ucznia konieczna. Wizyta w poradni i uzyskanie opinii są bezpłatne, jednak ze względu na długie terminy oczekiwania warto złożyć wniosek w poradni już na początku wakacji.

Atuty nauki w klasie terapeutycznej:

 • stworzenie uczniom możliwości lepszej adaptacji w środowisku przy realizacji tej samej podstawy programowej,
 • dostosowanie narzędzi i sposobów oceniania do potencjału uczniów,
 • złagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń stanowiących powód objęcia pomocą w tej formie,
 • skorygowanie zaburzonych funkcji i nieprawidłowości,
 • dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna – wzmożenie oddziaływań specjalistycznych w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Oddziały szkoły

iC


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.