Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Technikum nr 2

To edukacyjna propozycja w skali kraju. Szkoła ponadpodstawowa, która realizując kompleksowy program edukacyjny w  Technikum nr 2 przygotowuje kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.

ZSP 2 stawia na Bezpieczeństwo i Edukację Służb Mundurowych, świadczy o tym:

 • jesteśmy szkołą mundurową – certyfikowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej .
 • zajęcia prowadzone przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach – funkcjonariuszy Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej;
 • autorskie programy nauczania – przygotowane na bazie wieloletnich doświadczeń nauczycieli, funkcjonariuszy w/w służb, których celem jest przekazanie wiedzy praktycznej i teoretycznej;
 • praktyczne szkolenia w trakcie nauki (edukacja strzelecka, elementy walki wręcz, zajęcia sprawnościowe);
 • nowoczesna infrastruktura (sale audiowizualne z tablicami interaktywnymi, laboratoria komputerowe, biblioteka i czytelnia multimedialna;
 • indywidualizacja kształcenia;
 • możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów, m.in. informatycznych, ekonomicznych, w zakresie zarządzania;
 • współpraca z uczelniami wyższymi: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – oddział Jaworzno;
 • największym atrybutem naszej szkoły jest to, iż nasi uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania i pasje w sekcji: STRZELECKIEJ, INFORMATYCZNEJ i wielu innych.

5 – letnie Technikum daje wiele możliwości. Uczniowie w ciągu 5 lat nauki zdobywają konkretną wiedzę zawodową, a na zakończenie edukacji zdają egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie. Po maturze mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach, w szkołach policealnych albo podczas rozmaitych kursów, zdobywać certyfikaty i uprawnienia zawodowe. Mogą też zakończyć edukację na zdobyciu wykształcenia średniego, znaleźć pracę i zacząć dorosłe życie.

W technikum kształcenie odbywa się w dwóch obszarach:

 • kształcenie ogólne
 • kształcenie zawodowe – obejmujące przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Po ukończeniu szkoły jesteś dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów wyższych.

Dodatkowe informacje o nas:

 • dzięki umowom podpisanym z przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi uczniowie mają możliwość poznania pracy, którą mogą wykonywać po ukończeniu danego kierunku
 • atutami szkoły są: dobra lokalizacja, wyspecjalizowana, stabilna i odpowiedzialna obsada kadrowa oraz dobra atmosfera pracy.

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.