Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Technikum nr 2

5 – letnie Technikum daje wiele możliwości. Uczniowie w ciągu 5 lat nauki zdobywają konkretną wiedzę zawodową, a na zakończenie edukacji zdają egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie. Po maturze mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach, w szkołach policealnych albo podczas rozmaitych kursów, zdobywać certyfikaty i uprawnienia zawodowe. Mogą też zakończyć edukację na zdobyciu wykształcenia średniego, znaleźć pracę i zacząć dorosłe życie.

W technikum kształcenie odbywa się w dwóch obszarach:

 • kształcenie ogólne
 • kształcenie zawodowe – obejmujące przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Po ukończeniu szkoły jesteś dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów wyższych.

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2022/2023, oferując następujące kierunki kształcenia:

 • technik informatyk,
 • technik logistyk (Oddziały Przygotowania Wojskowego – OPW),
 • technik logistyk (klasy mundurowe),
 • technik handlowiec,
 • technik transportu kolejowego.

Dodatkowe informacje o nas:

 • Jesteśmy szkołą mundurową – certyfikowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej .
 • Posiadamy nowoczesne pracownie multimedialne.
 • Łączymy nowoczesne metody kształcenia z tradycją i doświadczeniem.
 • Dzięki umowom podpisanym z przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi uczniowie mają możliwość poznania pracy, którą mogą wykonywać po ukończeniu danego kierunku
 • Atutami szkoły są: dobra lokalizacja, wyspecjalizowana, stabilna i odpowiedzialna obsada kadrowa oraz dobra atmosfera pracy.

Motto ZSP nr 2: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.