Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Technik transportu kolejowego

rewident taboru kolejowego, przygotowanie do licencji maszynisty.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki lub geografii lub języka angielskiego.

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki lub język rosyjski.

Technik transportu kolejowego zajmuje się obsługą urządzeń technicznych, obsługą osób i spedycją towarów. Uczniowie tego kierunku zdobywają umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu komputerowego i urządzeń łączności, umiejętność w zakresie kulturalnej obsługi klientów i znajomość języków obcych.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie i opracowywanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem ruchu, odpraw osób i przesyłek;
 • prowadzenie reklamy i akwizycji usług przewozowych;
 • doskonalenie pracy wszystkich rodzajów stacji kolejowych;
 • prowadzenie, organizowanie i nadzorowanie ruchu na wyznaczonych posterunkach ruchu i przyległych szlakach kolejowych;
 • regulowanie rozmieszczenia wagonów towarowych w obrębie nadzorowanego obszaru sieci kolejowej;
 • kierowanie gospodarką wagonami towarowymi i osobowymi na stacji kolejowej;
 • nadzorowanie i operatywne koordynowanie pracy stacji kolejowej;
 • nadzorowanie nadawania i wydawania przesyłek bagażowych, ekspresowych i towarowych oraz użytkowania wagonów towarowych na torach stacyjnych i bocznicach;
 • kierowanie gospodarką urządzeniami ładunkowymi oraz nadzorowanie pracy ładunkowej;
 • kierowanie pracą sieci na stanowiskach ruchowych i handlowo-przewozowych;
 • opracowywanie operatywnych planów pracy rozrządowej z wykorzystaniem otrzymanych analiz ruchu pociągów oraz planu obsługi stacji i planu przemieszczania wagonów;
 • posługiwanie się urządzeniami informatycznymi w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w transporcie kolejowym;
 • organizowanie prac oraz kierowanie pracą brygady roboczej i robotami na stacji bądź bocznicy kolejowej, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 współpracuje z PKP Cargo oraz PKP Intercity.

W ramach współpracy PKP Cargo zobowiązało się między innymi do współpracy w doborze pracowników jako wykładowców teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Współpraca ze spółką umożliwi także uczniom praktyczną naukę zawodu podczas realizacji programu szkolenia zawodowego oraz praktyk zawodowych.

W ramach współpracy PKP Intercity zobowiązało się do:

 1. Przeprowadzenia programu stypendialnego dla naszych uczniów.
 2. Organizowania zajęć teoretycznych prowadzonych przez pracowników PKP Intercity.
 3. Organizacji warsztatów (praktyczne zajęcia wraz z wykładami).
 4. Przyjmowanie uczniów na praktyki zawodowe

Program stypendialny ma na celu wsparcie młodzieży w procesie kształcenia oraz zapewnienie PKP Intercity S.A. wykwalifikowanej kadry zawodowej i polega na wypłacie comiesięcznych stypendiów tym uczniom, którzy złożyli deklarację podjęcia zatrudnienia po zakończeniu nauki.

W kolejnych latach  o stypendium może się ubiegać uczeń, który:

1. Ukończył co najmniej pierwszy rok nauki na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym.

2. Uzyskał na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiega się o przyznanie stypendium:

 • roczną średnią ocen ogólną na poziomie minimum 3,0 (w skali ocen od 1 do 6);
 • roczną średnią ocen z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4,0 (w skali ocen od 1-6);
 • roczne oceny z przedmiotów zawodowych wyższe niż ocena dopuszczająca (2);
 • roczną ocenę z zachowania co najmniej poprawną;

3. Został zarekomendowany przez szkołę w ramach ustalonych przez „PKP Intercity” S.A. limitów liczby stypendystów.

4. Odbył rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem „PKP Intercity” S.A, i uzyskał wynik pozytywny, potwierdzony w Formularzu rozmowy kwalifikacyjnej do programu stypendialnego.

Oddziały szkoły

iC


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.