Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Kierunki kształcenia

Oferta Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 na rok szkolny 2023/2024 jest dostosowana do potrzeb rynku pracy, oferuje różnorodny zakres profilów kształcenia.

 • Technikum nr 2
  • technik logistyk (Oddziały Przygotowania Wojskowego – OPW)
  • technik logistyk (klasa mundurowa)
  • technik handlowiec
  • technik transportu kolejowego
  • technik informatyk
  • technik ochrony środowiska
  • technik urządzeń i systemów energii odnawialnych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
  • klasa wielozawodowa
  • magazynier – logistyk
  • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • IV Liceum Ogólnokształcące
  • klasa terapeutyczna
 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych

Motto ZSP nr 2: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”

Organem prowadzącym jest Jaworzno, miasto na prawach powiatu. Budynek szkoły zlokalizowany jest w zachodniej części miasta na trasie Chrzanów – Katowice, niedaleko głównego węzła komunikacyjnego, co ma duże znaczenie dla uczniów dojeżdżających z dzielnic: Jeleń, Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, Szczakowa, Śródmieście, Podwale, Podłęże oraz z okolic miasta takich jak Mysłowice, Sosnowiec, Chrzanów.

Do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 zgłaszają się kandydaci o różnorodnych zainteresowaniach, umiejętnościach, potrzebach w większości legitymujący się dobrymi świadectwami. Atutami szkoły są: dobra lokalizacja, wyspecjalizowana, stabilna i odpowiedzialna obsada kadrowa oraz dobra atmosfera pracy.

Dzięki umowom podpisanym z przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi uczniowie mają możliwość poznania pracy, którą mogą wykonywać po ukończeniu danego kierunku.

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.