Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Kierunki kształcenia

Oferta Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 jest dostosowana do potrzeb rynku pracy, oferuje różnorodny zakres profilów kształcenia.

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wchodzą następujące typy szkół:

 1. Technikum nr 2
  • Technik logistyk
  • Technik handlowiec
  • Technik transportu kolejowego
  • Technik informatyk
  • Technik ochrony środowiska
  • Technik urządzeń i systemów energii odnawialnych
 2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
 3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

To edukacyjna propozycja w skali kraju. Szkoła ponadpodstawowa, która realizując kompleksowy program edukacyjny w  Technikum nr 2 przygotowuje kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.

ZSP 2 stawia na Bezpieczeństwo i Edukację Służb Mundurowych, świadczy o tym:

 • renoma szkoły wysoka jakość kształcenia, potwierdzona wynikami z egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych;
 • zajęcia prowadzone przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach – funkcjonariuszy Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej;
 • autorskie programy nauczania – przygotowane na bazie wieloletnich doświadczeń nauczycieli, funkcjonariuszy w/w służb, których celem jest przekazanie wiedzy praktycznej i teoretycznej;
 • praktyczne szkolenia w trakcie nauki (edukacja strzelecka, elementy walki wręcz, zajęcia sprawnościowe);
 • nowoczesna infrastruktura (sale audiowizualne z tablicami interaktywnymi, laboratoria komputerowe, laboratoria językowe, biblioteka i czytelnia multimedialna oraz pomieszczenia rekreacyjno-sportowe m.in. siłownia, klub fitness i basen);
 • indywidualizacja kształcenia;
 • możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów, m.in. językowych, informatycznych, ekonomicznych, w zakresie zarządzania;
 • współpraca z uczelniami wyższymi: Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie;
 • największym atrybutem naszej szkoły jest to, iż nasi uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania i pasje w sekcji: STRZELECKIEJ, WSPINACZKOWEJ, INFORMATYCZNEJ i wielu innych.

Motto ZSP nr 2: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”

Organem prowadzącym jest Jaworzno, miasto na prawach powiatu. Budynek szkoły zlokalizowany jest w zachodniej części miasta na trasie Chrzanów – Katowice, niedaleko głównego węzła komunikacyjnego, co ma duże znaczenie dla uczniów dojeżdżających z dzielnic: Jeleń, Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, Szczakowa, Śródmieście, Podwale, Podłęże oraz z okolic miasta takich jak Mysłowice, Sosnowiec, Chrzanów.

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zgłaszają się kandydaci o różnorodnych zainteresowaniach, umiejętnościach, potrzebach w większości legitymujący się dobrymi świadectwami. Atutami szkoły są: dobra lokalizacja, wyspecjalizowana, stabilna i odpowiedzialna obsada kadrowa oraz dobra atmosfera pracy.

Dzięki umowom podpisanym z przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi uczniowie mają możliwość poznania pracy, którą mogą wykonywać po ukończeniu danego kierunku.

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.