Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Biblioteka

Biblioteka i czytelnia czynne w godzinach:

 • Poniedziałek     7.00 – 15.00
 • Środa                 7.00 – 15.00
 • Piątek                7.00 – 14.00

W Bibliotece zawsze znajdziesz:

 • miejsce na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań
 • pomoc w przygotowaniu się do: lekcji, konkursów przedmiotowych, egzaminów ośmioklasisty i maturalnych, czy też w poszerzeniu swoich zainteresowań
 • stałą półkę z nowościami

Biblioteka składa się z pomieszczeń takich jak:

 • czytelnia wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • wypożyczalnia
 • dział opracowania zbiorów
 • magazyn

Księgozbiór:

 • księgozbiór obejmuje: beletrystykę (literaturę piękną, książki z zakresu fantastyki, przygodowe, sensacyjne, obyczajowe), literaturę popularnonaukową, literaturę fachową dla nauczycieli, książki naukowe z zakresu psychologii i pedagogiki, lektury, podręczniki
 • multimedia ( filmy na DVD, filmy VHS oraz audiobooki): filmy edukacyjne, adaptacje lektur szkolnych
 • czasopisma dla młodzieży, metodyczne dla nauczycieli

Warsztat informacyjno-bibliograficzny:

 • katalog komputerowy w programie MOL OPTIVUM
 • kartoteka zagadnieniowa (komputerowa)
 • księgozbiór podręczny: encyklopedie i słowniki, leksykony, atlasy, albumy, informatory

Biblioteka organizuje:

 • zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej
 • akcje promujące czytelnictwo (wystawy tematyczne i okolicznościowe, kiermasze i wystawki książek)
 • wymianę książek – kiermasze podręczników szkolnych

Biblioteka współpracuje z:

 • Miejską Biblioteką Publiczną
 • Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Katowicach – Filia Jaworzno
 • wydawnictwami i księgarniami

Regulaminy:

I. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych:

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Przy zapisie czytelnik powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć trzy woluminy wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać jednego miesiąca.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 6. W czerwcu biblioteka umożliwia czytelnikom wypożyczenie książek na okres wakacji (wyjątek stanowią uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, liceum, technikum, szkoły branżowej).
 7. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, multimediach oraz pomagają w doborze literatury, filmu, czasopismach.
 8. Wypożyczone książki, multimedia, czasopisma należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 9. Czytelnik ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wypożyczone zbiory. Jeżeli zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 10. W przypadku zmiany szkoły lub miejsca pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.
 12. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:
 • wpisania się do zeszytu korzystających z czytelni
 • pozostawienia wierzchniego okrycia oraz plecaków, torebek i innego bagażu w szatni lub w wypożyczalni
 • nie wynoszenia książek i czasopism
 1. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych i spożywania posiłków.

II. Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Biblioteka udostępnia uczniom i pracownikom szkoły stacje robocze z dostępem do Internetu w celach badawczych i edukacyjnych.
 2. Udostępnienie stanowisk jest możliwe po uprzednim wpisaniu się do księgi odwiedzin.
 3. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, zmiennego obuwia, odzieży wierzchniej.
 4. Bezwzględnie zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w ICIM do gier komputerowych jest niedozwolone.
 6. Obowiązkiem użytkownika jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku oraz BHP.
 7. Osoby łamiące zasady regulaminu, zachowujące się niewłaściwie, przeszkadzające w pracy innym użytkownikom zostaną wyproszone z pracowni.
 8. Stanowczo zabrania się działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do Internetu.
 9. Nie wolno zapisywać i przechowywać na twardym dysku plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 10. Usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone.
 11. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 12. Zabrania się instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 13. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy itp.).
 14. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych.
 15. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

Bibliotekarz szkolny: mgr Adrianna Kotala

Dane kontaktowe z bibliotekarzem:

 • dziennik elektroniczny Librus
 • e-mail: adrianna.kotala@zsp2.jaworzno.edu.pl

Oddziały szkoły

iC


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.