Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Jak działa moja gmina?

Partnerami projektu Jak działa moja gmina? jest 15 szkół z różnych obszarów w Polsce oraz 3 instytucje zagraniczne: jednostka samorządu terytorialnego z Estonii, organizacja pozarządowa z Cypru oraz instytucja publiczna z Norwegii. Projekt zachęca mieszkańców do kontrolowania prac samorządu terytorialnego, uczestnictwa w wyborach lokalnych, nawiązania współpracy na linii władza lokalna-obywatele.

Partnerzy projektu:

 1. LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Janów Lubelski
 2. III LO im. Królowej Jadwigi, Inowrocław
 3. ZS Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika, Ruda Śląska
 4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Jaworzno
 5. ZS Rolnicze CKU im JP II w Radoczy, Wadowice
 6. Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, Oświęcim
 7. Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego, Puck
 8. ZS Ekonomicznych w Opolu im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Opole
 9. ZS im. Jana Pawła II, Zdzieszowice
 10. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, Kobierzyce
 11. ZS Ponadgimnazjalnych nr 2, Siedlce
 12. ZS Technicznych im. E. Kwiatkowskiego, Rzeszów
 13. II LO im. Władysława Reymonta, Ostrów Wielkopolski
 14. ZS Ekonomiczno – Administracyjnych,Koło
 15. LO im. Powstańców Wielkopolskich, Środa Wielkopolska
 16. Sveio kommune Sveio, Norwegia
 17. Learning Center for Youth Limassol, Cypr
 18. Suure-Jaani Community Suure-Jaani, Estonia

Najważniejszą grupą docelową są osoby, dla których wybory samorządowe 2014 będą pierwszymi wyborami samorządowymi, podczas których mają prawa wyborcze. Ok. 900 uczestników projektu zostanie przygotowanych do udziału w wyborach, posiądzie wiedzę dot. działalności samorządów i wagi podejmowanych przez nie decyzji. Celem projektu jest również integracja społeczności lokalnej w 15 gminach, z których pochodzą partnerzy projektu.

W projekcie proponujemy interaktywne działania – gry miejskie, symulacje wyborów, monitoring wyborów, które mają zainteresować i zainspirować do działania młodych ludzi.

Nasze działania nie mają charakteru partyjnego, organizatorzy nie są powiązani z żadnym ugrupowaniem politycznym, a celem projektu nie jest wsparcie jakiegokolwiek komitetu wyborczego.

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Projekt Jak działa moja gmina? wpisuje się w zakres Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych. Projekt dotyka szerokiego zakresu podstawy programowej, realizuje cele kształcenia ogólnego i rozwija umiejętności zapisane w podstawie programowej. Dzieje się tak dzięki charakterowi działań odbywających się w projekcie oraz jego tematyki. Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie, zdobędą wiedzę na temat samorządu terytorialnego poprzez praktyczne działania.

Nauka będzie odbywała się poprzez pracę w grupach, uczestnicy będą musieli współpracować z innymi, ale także wykazywać się inicjatywą i kreatywnością. Postawione przed młodzieżą zadania wspomagają takie umiejętności jak komunikowanie się, myślenie analityczne i logiczne, selekcja informacji czy współpraca. Projekt pogłębia świadomość obywatelską młodych ludzi oraz wyposaża ich w narzędzia, które pozwolą om na samodzielne poszerzanie wiedzy.

Projekt realizuje niektóre cele kształcenia z następujących przedmiotów: wiedza o kulturze, filozofia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, informatyka, historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, język polski.

Etapy realizacji projektu:

 • rozpoczęcie: https://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=4122
 • wizyta w siedzibie fundacji: https://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=4508
 • wizyta studyjna na Cyprze: https://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=4897, https://jaw.pl/2015/06/zsp-2-w-projekcie-jak-dziala-moja-gmina-wizyta-studyjna-na-cyprze/
 • zakończenie projektu: https://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=4952

Oddziały szkoły

iC


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.