Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki lub fizyki.

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki lub język rosyjski.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej łączy w sobie takie zagadnienia jak: energetyka, inżynieria środowiska oraz  budownictwo pasywne. Jest to zawód umożliwiający specjalizację w zakresie: energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła oraz małe elektrownie wodne i wiatrowe.

W procesie kształcenia nauczysz się :

 • zagadnienia związane z organizowaniem i wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • budowę i zasady działania urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii takimi jak: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe i wodne oraz biogazowni,
 • sposoby montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • jak kontrolować pracę urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • jak wykonywać konserwację oraz naprawę urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • jak sporządzać kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”.

Miejsca pracy:
Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli podjąć pracę jako:

 • nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,
 • monterzy instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
 • doradcy energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w administracji publicznej,
 • pracownicy firm specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej,
 • pracownicy firm konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju,
 • wykwalifikowane osoby prowadzące samodzielną działalność usługową.

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.