Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

MIESIĄCDATATEMAT
Wrzesień01.09.2022r.Rozpoczęcie roku szkolnego
23.09.2022 r.Wstępne badania umiejętności uczniów klas pierwszych – matematyka, język polski, języki obce
12.09.2022r.Zebranie Rady Pedagogicznej. Spotkania informacyjne z rodzicami, zebranie Rady Rodziców (trójek klasowych)
30.09.2022r.Termin składania pisemnej deklaracji do egzaminu maturalnego
Październik13.10.2022r.Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14.10.2022r.Dzień Edukacji Narodowej
Listopad01.11.2022r.Wszystkich Świętych
11.11.2022r.Narodowe Święto Niepodległości
14.11.2022r.Zebranie z rodzicami
Grudzień23 – 31.12.2022r.Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń05.01.2023 r.Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze. Zebranie z rodzicami.
12.01.2023 r.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze
16-29.01 2023 r.Ferie zimowe
Styczeń
(czerwiec)
Egzamin zawodowy/egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzieTerminy wg Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 9a ust.2 pkt. 10 lit.a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1915 z późn. zm.)
Marzec20.03.2023 r.Dzień otwarty.
Kwiecień06 – 11.04.2023 r.Wiosenna przerwa świąteczna
17.04.2023 r.Poinformowanie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych. Spotkanie informacyjne dla rodziców klas maturalnych.
24.04.2023 r.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas maturalnych.
28.04.2023 r.Zakończenie zajęć dydaktycznych klas w klasach maturalnych
Maj01.05.2023 r.Święto Pracy
03.05.2023 r.Święto Konstytucji 3 Maja
Pisemne i ustne egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem CKE – Terminy wg Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 9a ust.2 pkt. 10 lit.a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz §6 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego(Dz. U. poz. 2223 z późn zm.) i §6 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2021r. poz. 482).
09.05.2023 r.Zebrania z rodzicami.
Czerwiec12.06.2023r.Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych. Dzień otwarty.
20.06.2023 r.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej.
23.06.2023 r.Uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023
24.06.-31.08.2023 r.Ferie letnie

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 14.10.2022r. (piątek)
 • 01.11.2022r. (wtorek)
 • 11.11.2022r. (piątek)
 • 06.01.2023r. (piątek)
 • 01.05.2023r. (poniedziałek)
 • 03.05.2023r. (środa)
 • 08.06.2023r. (czwartek)

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła


Jaworznickie Laboratorium Biznesu - LOGO


instaling

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • instaling
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.