Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie świata – Polska 2012 „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę” Pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki, chcemy Was zachęcić do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg. w tradycjach indiańskich szacunek oznacza szanowanie duchowych sił przyrody i troskę o wszystkie jej elementy: ziemię, drzewa, zwierzęta, wodę, gwiazdy itd. i my zatroszczmy się w tym roku o zanieczyszczone przez dzikie wysypiska lasy, łąki i tereny otwarte – skorzystają na tym nie tylko ziemia, drzewa czy zwierzęta a może nawet gwiazdy, ale również my – to szansa dla nas na jesienny spacer po czystym lesie.

Dzikim wysypiskom mówimy nie! Dzikie wysypiska to nie tylko brzydki obrazek. To przede wszystkim olbrzymie niebezpieczeństwo dla środowiska, dla gleby, dla dziko żyjących zwierząt. Siatka z włókna sztucznego, połamana plastykowa skrzynka i solidny drąg – te wszystkie przedmioty zaplątały się w poroże daniela na terenie Nadleśnictwa Nidzica w kwietniu tego roku. Zwierzę zostało znalezione przez leśników w stanie skrajnego wyczerpania, spowodowanego dźwiganiem na porożu śmieci, które wcześniej ludzie wyrzucili do lasu. Gdyby nie pomoc zwierzę prawdopodobnie padłoby z wycieńczenia. Porzucone w lasach odpady często stają się miejscem poszukiwania przez zwierzęta leśne pożywienia, zjadane przez nie mogą prowadzić do ich śmierci. z kolei odłamki szkła, metali mogą kaleczyć zwierzęta a sznurki prowadzą do splątania nóg, zwłaszcza ptaków. Tam, gdzie mamy do czynienia z substancjami organicznymi powstają dogodne warunki dla rozwoju chorób.

Dzikie wysypiska mogą powodować zagrożenia epidemiologiczne, ze względu na możliwość występowania i rozwoju w odpadach wielu chorobotwórczych bakterii, grzybów i innych patogenów. Gnijące substancje organiczne są źródłem nieprzyjemnych zapachów i powodują zanieczyszczenia powietrza (m.in. siarkowodór i metan). Wraz z wodami opadowymi do gleby przedostają się różnego rodzaju substancje toksyczne obecne w odpadach. Przesiąkanie odcieków z odpadów zanieczyszcza płytko zalegające wody gruntowe. Może to powodować skażenie wody pitnej w miejscach nieraz bardzo oddalonych od dzikiego wysypiska. Do skażenia gleby metalami ciężkimi dochodzi wtedy, gdy wśród porzuconych odpadów znajdą się odpady problemowe, czy wręcz niebezpieczne, tj. resztki elektrolitów, farb, lakierów, baterie, przeterminowane leki, środki owadobójcze. Toksyczne działanie metali ciężkich przejawia się już w niewielkich koncentracjach. Mogą wywołać efekty uboczne w prawidłowym funkcjonowaniu organizmów żywych (mutagenny, teratogenny czy kancerogenny), uniemożliwiając im prawidłowe funkcjonowanie. w obrębie „dzikich wysypisk” notuje się podwyższone koncentracje miedzi, niklu, cynku, chromu, a nawet rtęci.

W ramach tegorocznej kampanii chcielibyśmy namówić Was do przeprowadzenie ogólnopolskiej inwentaryzacji dzikich wysypisk odpadów. Taka odpadowa mapa Polski będzie stanowić punkt odniesienia dla nowej rzeczywistości odpadowej, w jakiej znajdziemy się za rok.  Już 19-sty raz „Sprzątanie świata” ma miejsce w Polsce!

więcej: http://sprzatanie.naszaziemia.pl/v2/page/2010_sprzatanie oraz p. Aneta Patucha Błaszkiewicz