Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Nauka przez doświadczenie, czyli praktyczna lekcja biologii

Uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej empiryczne poznawali zjawiska biologiczne, przekształcając teoretyczną wiedzę w praktyczne umiejętności. Młodzież z wielkim zaangażowaniem wykonywała doświadczenia, dzięki czemu zrozumiała i przyswoiła niełatwe koncepcje biologiczne.

Obserwowanie procesów na własne oczy sprawia, że stają się one bardziej namacalne i konkretne. Aktywizują ucznia i zachęcają do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Ponadto doświadczenia przyrodnicze rozwijają umiejętności badawcze uczniów. Nauczają planowania, przewidywania wyników, analizy danych i wyciągania wniosków. Uczą także cierpliwości, obserwacji i precyzyjności w działaniu. Warto też podkreślić, że praktyczne działania dają okazję do dyskusji, wymiany myśli i spostrzeżeń z innymi uczniami, ale też dostarczają wiele radości i satysfakcji.