Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Uwaga absolwenci klas VIII!

Potwierdzanie woli podjęcia nauki do dnia 25 lipca do godz. 14tej.

Prosimy o uzupełnienie dokumentów:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • zaświadczenia z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie (dotyczy technikum)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego (klasa 1A i 1B technik logistyk)

Jest to komplet dokumentów, który musimy posiadać, by absolwent VIII klasy został przyjęty i 26 lipca znalazł się na liście przyjętych do szkoły.