Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Laureat I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie – mechanik” z naszej szkoły

W dniach 16-19 maja w Gołdapi, odbył się konkurs organizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy, w którym wziął udział uczeń naszej szkoły z klasy III szkoły branżowej – Mikołaj Kłosowski, uczący się w zawodzie mechanik w zakładzie mechaniki pojazdowej AWAP w Jaworznie. Po eliminacjach i zajęciu I miejsca na etapie wojewódzkim, Mikołaj reprezentował nas w konkursie składającym się z etapu teoretycznego i praktycznego podczas którego zmierzył się z naprawą hamulców.

W trakcie wyjazdu nasz uczeń miał okazję wziąć udział w wycieczce, do ekologicznej osady położonej w najdzikszej części Mazur, w której znajduje się hodowla psów zaprzęgowych, muzeum kultury indiańskiej i eskimoskiej oraz wioska indiańska.
Była to wspaniała przygoda ukoronowana ogromnym sukcesem naszego ucznia.
Serdecznie gratulujemy!