Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Wizyta podchorążego WAT – absolwenta ZSP2.

W dniu 23 lutego w murach szkoły gościliśmy naszego absolwenta Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, podchorążego Kornela Maciuszka, aktualnie studenta IV roku Wojskowej Akademii Technicznej im. gen. Józefa BEMA w Warszawie. Spotkał się on z uczniami klas maturalnych z Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i o profilu technik informatyk. W trakcie spotkania pchor. Maciuszek dokonał prezentacji uczelni oraz przedstawił jej szczególną rolę w Wojsku Polskim.

Przybliżył nam dzień studenta Akademii Wojskowej oraz zasady rekrutacji zarówno na kierunki cywilne jak i wojskowe. Skupiając się na specjalnościach, przedstawił cały wachlarz kierunków, na który mogliby aplikować absolwenci naszej szkoły. Jak zapewnił znajduje się tam zarówno miejsca dla logistyków, informatyków jak i kolejarzy. Praktycznie absolwenci wszystkich kierunków naszej szkoły mogą znaleźć coś dla siebie. W spotkaniu wzięli udział również najmłodsi kadeci z  klas OPW. 

W trakcie pobytu nasz absolwent podzielił się swoimi cennymi uwagami, wspomnieniami, refleksjami, rozterkami z czasów nauki w naszej szkole. Podchorążemu Maciuszkowi życzymy dalszych sukcesów w nauce.