Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Listy i rysunki uczniów z Ukrainy dla żołnierzy i medyków

Stowarzyszenie Dajemy Radę zaprasza chętnych uczniów z Ukrainy, uczących się w polskich szkołach do pisania listów i przygotowania prac plastycznych stanowiących wyraz wsparcia dla walczących na froncie żołnierzy formacji ukraińskich oraz dla służb medycznych. Akcja ma na celu podniesienie morale, podtrzymanie na duchu walczących w skrajnie trudnych warunkach żołnierzy formacji takich, jak armia, gwardia i oddziały terytorialne Ukrainy. Ważny jest taki sygnał od osób, które wyjechały z Ukrainy.

Prace plastyczne powinny być maksymalnie formatu A3. Uczniowie powinni opatrzyć listy i prace imieniem, nie podawać innych danych osobowych, ani danych adresowych. W inicjatywie mogą także uczestniczyć uczniowie polscy.

By inicjatywa odegrała swoją rolę ważne jest zaangażowanie nauczycieli – przedstawienie inicjatywy uczniom, przeanalizowanie możliwych treści listów i prac.

Wszystkie prace plastyczne, listy proszę składać do swoich wychowawców.