Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Światowy Dzień Walki z AIDS

Co roku, 1 grudnia, ludzie na całym świecie jednoczą się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Symbolem tego dnia jest Czerwona Kokardka, która oznacza „namiętność” oraz „krew”, jako dwie z trzech dróg zakażenia wirusem HIV.

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS uczniowie klas pierwszych i drugich technikum oraz wszystkich klas szkoły branżowej zostali objęci działaniami edukacyjnymi na lekcjach biologii. Zapoznali się z prezentacją multimedialną zawierającą kompleksową wiedzę dotyczącą dróg zakażenia, przebiegu HIV, zakażeń oportunistycznych, diagnostyki, leczenia, rokowań osób zarażonych, profilaktyki. Zajęcia kształtowały u uczniów postawę odpowiedzialności za życie własne i tych, z którymi wchodzą w relacje międzyludzkie oraz postawę tolerancji i akceptacji dla osób zarażonych HIV czy chorych na AIDS.

Po kreatywnych konwersacjach, dyskusjach wewnątrzklasowych, młodzież w ramach podsumowania i utrwalenia wiadomości rozwiązywała interaktywny Test wiedzy o AIDS i HiV poprzez internetowe narzędzie – aplikację Kahoot. Praca kontrolna online dostarczyła wielu emocji i pozytywnych wrażeń oraz pozwoliła wyłonić najlepszych z najlepszych. Chętni uczniowie wykonali własnoręcznie Lapbooki, czyli edukacyjne portfolio o tematyce AIDS/HIV.

Dbajmy o siebie!