Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Spotkanie z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich jaworznickich szkół ponadpodstawowych.

15 grudnia 2022r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, odbyło się spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich jaworznickich szkół ponadpodstawowych.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Rady i Samorządów Uczniowskich wraz z opiekunami. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy MRMJ, a samorządami uczniowskimi oraz integracja środowiska jaworznickiej młodzieży aktywnie działającej na rzecz poprawy sytuacji i rozwiązywania problemów młodego pokolenia. W czasie spotkania odbyły się dyskusje panelowe na temat sytuacji młodzieży oraz edukacji w Jaworznie.