Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Funkcjonariusze Służby Więziennej w naszej szkole

7 czerwca uczniowie klasy 2a przygotowania wojskowego, realizująca program OPW i uczniowie klasy 2c, wzięli udział w interesującym spotkaniu z funkcjonariuszami Służby Więziennej w Mysłowicach. Pracownicy jednostki penitencjarnej zajmująco opowiadali o tajnikach pracy z osadzonymi.

W ramach spotkania uczniowie mieli okazję zapoznania się z podstawowymi zadaniami, które codziennie wykonują w trakcie pełnienia swojej służby np. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa, prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności. W ramach spotkania uczniowie mieli okazję zapoznania. Uczniowie mogli usłyszeć także o humanitarnym i praworządnym traktowaniu osób przebywających na terenie zakładu karnego. Funkcjonariusze mówili o różnych problemach i trudnościach, z jakimi mogą spotkać się absolwenci naszej szkoły, jako przyszli kadeci, w tej trudnej, ale i jakże ciekawej pracy, niepozbawionej wyzwań. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda zwykły dzień osadzonych, jak funkcjonują na terenie zakładów karnych oraz w jakich branżach mogą w przyszłości znaleźć zatrudnienie. Nasza młodzież miała możliwość zastanowić się nad swoimi kompetencjami zawodowymi oraz czy posiadają cechy charakteru oraz innego rodzaju zdolności psychospołeczne, które są niezbędne do wykonywania tego rodzaju pracy, w szczególnie trudnych warunkach.