Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Konkurs Orchidea

Prosimy o wykonanie storczyka dowolną techniką (obraz, rysunek, forma przestrzenna etc.) i dostarczenie pracy do szkoły (portiernia) do dnia 22.12.2021 r.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Ewelina Pielka