Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Dzień Edukacji Narodowej

Jakże nie pisać́ wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy,
za SERCE.
Tymi słowami pragniemy
przekazać́ najserdeczniejsze życzenia
za wielką cierpliwość́, wyrozumiałość́
i trud włożony w Nasze wychowanie!

Z okazji Dnia Nauczyciela składamy serdeczne życzenia dla całego grona pedagogicznego, dyrekcji oraz pracowników szkoły.

Uczniowie ZSP2