Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

OBÓZ SZKOLENIOWY KADETÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2

W dniach 20-24.09.2021r. kadeci Technikum nr 2 realizujący pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” w ramach Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych uczestniczyli w pięciodniowym obozie szkoleniowym na terenie patronackiej jednostki wojskowej – 5 batalionu dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w podkrakowskiej Rząsce. Celem obozu była realizacja tematów z przedmiotu Edukacja Wojskowa, które w sposób efektywny nie były realizowane w ubiegłym roku szkolnym, oraz doskonalenie umiejętności praktycznych. Z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią obóz odbywał się w formie dojazdowej.

W ramach szkolenia uczniowie, indywidualnie oraz w sekcjach dwu i czteroosobowych, poznali zasady udzielania pomocy rannym na polu walki, doskonalili umiejętność poruszania się na polu walki, doskonalili wykonywanie podstawowych czynności i zadań taktycznych. Uczyli się ustawiania pojedynczych min, maskowania oraz wykonywania pojedynczych okopów strzeleckich. Mieli możliwość rozwijania polowych, kablowych linii łączności, zapoznali się z budową radiostacji przenośnych. Ciekawymi zajęciami były zagadnienia z topografii – wyznaczanie azymutu oraz marsz na azymut jak również doskonalenie znajomości regulaminów oraz musztry. Przed kadetami ostatni semestr nauki i końcowy egzamin – uzyskanie certyfikatu ukończenia nauki, dla części skrócona służba przygotowawcza oraz dla chętnych podjęcie studiów na Akademiach Wojskowych.