Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku
Wniosek do Dyrektora Szkoły wraz z załącznikami należy składać do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 3 września 2021 roku.
Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych materiałach.