Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2021/2022.

Informujemy że w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie z
siedzibą przy ulicy Inwalidów Wojennych 16 prowadzona jest rekrutacja
na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Oferta kursów:
– technik logistyk
– technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Przypominamy, że kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego skierowaną do osób dorosłych pozwalającą na zdobycie nowego zawodu, uzupełnienie swojego wykształcenia, udoskonalenia swoich umiejętności, wspomożenia rozwoju swojej kariery zawodowej.