Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w roku szkolnym 2021/2022.

Informujemy, że w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie z siedzibą przy ulicy Inwalidów Wojennych 16 prowadzona jest rekrutacja do klasy VII oraz VIII Szkoły Podstawowej dla Dorosłych.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych jest ofertą skierowaną do tych z Państwa, którzy z różnych przyczyn nie mogli kontynuować dalszej nauki.

Skorzystanie z naszej propozycji daje Państwu możliwość zdobycia dalszego wykształcenia, a w dalszym etapie wymarzonego zawodu.

Do szkoły mogą zapisać się osoby, które ukończyły 16 lat (15 lat, pod warunkiem wstąpienia do Ochotniczego Hufca pracy w Jaworznie).

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych przyjmuje osoby, które nie ukończyły nauki w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej oraz klasie I, II lub w III gimnazjum