Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Nabór uzupełniający

Jeśli Twoje nazwisko znajduje się na liście kandydatów zakwalifikowanych do Naszej szkoły, to należy sobie pogratulować, a następnie – koniecznie! – dopełnić formalności, tzn. potwierdzić wolę uczenia się w nowej szkole
(oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy, wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz badania lekarskie).


Informujemy absolwentów szkół podstawowych, którzy w rekrutacji zasadniczej nie dostali się do żadnej z wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami.
Szczegółowe informacje o wolnych miejscach można uzyskać bezpośrednio w Naszej szkole.