Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Dobry Start 300 Plus dla ucznia.

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „ Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną:
– za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
– za pośrednictwem portalu Emp@tia lub
– przez serwisy bankowości elektronicznej 15 banków, które udostępnia taką możliwość.

W związku ze zmiana sposobu składania wniosków ( dotychczas można bowiem było składać wnioski również na papierowym formularzu) Zakład Ubezpieczeń społecznych podjął współpracę z Pocztą Polską oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma ułatwić złożenie wniosków tym osobom, które mogą mieć trudności z elektronicznym wnioskowaniem o świadczenie z programu Dobry Start.