Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

WAKACYJNY DWUBÓJ KADETA

Kto przechodzi blisko budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 2 zastanawia się, czy nie przeniósł się w czasie. Mimo wakacji sporo uczniów przychodzi do szkoły. Wiele wyjaśniają mundury – to odbywa się Wakacyjny Dwubój Kadeta. Ten dwubój to rzut granatem i bieg po pętli taktycznej. Ta druga dyscyplina składa się z wielu elementów: rozłożenie i złożenie (w warunkach bojowych) karabinka AK, udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację rannego z pola walki, zakładanie straży taktycznej, uzbrojenie granatu. W pełnym słońcu, w pełnym umundurowaniu, z pełnymi plecakami młodzi kadeci z uśmiechniętymi twarzami kibicowali sobie wzajemnie. Radosne wakacje w szkole!

Takie zawody są możliwe, gdyż uczniowie ZSP nr 2 uczestniczą w programie Ministerstwa Obrony Narodowej: Oddziały Przygotowania Wojskowego. Uczniowie tych oddziałów, zainteresowani służbą kandydacką  w  akademiach wojskowych, zawodową służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową oraz zasileniem rezerw osobowych Sił
Zbrojnych RP, realizują, we współpracy z wojskowymi  jednostkami patronackimi, program szkolenia opracowany przez MON.


Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego po ukończeniu szkoły są
przygotowani do pracy w różnych formacjach mundurowych:
 Policji,
 Straży Granicznej,
 Państwowej Straży Pożarnej,
 Straży Ochrony Kolei,
 Służbach Specjalnych,
 Służbie Celno-Skarbowej,
 Straży Miejskiej.


Absolwent szkoły może skorzystać na certyfikacie, gdyż daje on szereg korzyści:
 punkty przy aplikowaniu na uczelnie wojskowe,
 przy podjęciu służby zawodowej – zaraz po służbie przygotowawczej,
 preferencje w WOT – skrócone do 9 dni szkolenie początkowe,
 preferencje przyjęcia na moduł podoficerski w Legii Akademickiej.

Oprócz tego w czasie pobierania nauki kadet uczestniczy w szkoleniach, biwakach, obozach, zajęciach specjalistycznych, kontaktuje się z oficerami Wojskowej Komisji Uzupełnień.
Więcej na ten temat można poczytać na stronie www.defence24.pl. Zaś o jaworznickiej szkole szczegóły można poznać na stronie ZSP nr 2. Z pewnego źródła wiemy, że są jeszcze wolne miejsca w klasach wojskowych!