Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Próba sprawności fizycznej dla klas mundurowych

Próba sprawności fizycznej – dla przyszłych uczniów klas pierwszych:

  • technik logistyk – grupa mundurowa – Oddziały Przygotowania Wojskowego
  • technik logistyk – grupa mundurowo – policyjna

Spotkanie odbędzie się dnia 16 czerwca 2021r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 od godz. 9:00 do godz. 15:00. Zbiórka kandydatów – wejście B do budynku szkoły.

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki lub dres), oraz obuwie sportowe.
Próba sprawności fizycznej obowiązuje wszystkich uczniów, którzy złożyli podanie do klasy OPW (klasy wojskowej).

Warunkiem przystąpienia do testu sprawnościowego jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydata do Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz orzeczenia lekarza Podstawowej Opieki  Zdrowotnej,  potwierdzające    dobry  stan  zdrowia i brak przeciwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego.

Opis  próby sprawności fizycznej dla kandydata oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się w załączonych plikach: