Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

ZAJĘCIA SZKOLENIOWE KLAS MUNDUROWYCH

W dniu 09.05.2018r. uczniowie klas pierwszych mundurowych Technikum nr 2 i IV Liceum Ogólnokształcącego, w ramach zajęć programowych, wzięli udział w zajęciach szkoleniowych na terenie Jednostki Wojskowej 5 Batalionu Dowodzenia im. Generała broni S. Hallera w Krakowie – Rząsce.

Zajęcia rozpoczęły się rozgrzewką na placu apelowym jednostki, przygotowującą naszych uczniów do dalszych etapów zajęć. Następnie uczniowie pod okiem instruktorów z jednostki ćwiczyli elementy musztry indywidualnej i zespołowej, doskonaląc swoje umiejętności. Końcowy etap zajęć obejmował składanie i rozkładanie broni palnej typu BERYL, budowę i  przygotowanie broni do strzelania. Zorganizowano cztery stanowiska dla naszych uczniów, którzy podzieleni na grupy ćwiczyli i doskonalili swoje umiejętności praktyczne w obsłudze broni, a także zdobywali cenną wiedzę teoretyczną.

Dla uczniów klas pierwszych był to drugi wyjazd na tego typu zajęcia, dlatego też potraktowali je bardzo poważnie, podchodząc do nich w sposób sumienny i obowiązkowy. Każdemu z uczniów zależało na tym, aby pokazać się z jak najlepszej strony i zaprezentować swoje umiejętności zdobyte na zajęciach w szkole.