Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Zajęcia szkoleniowe klas mundurowych – Kraków

Zgodnie z planem w dniu 19.12.2018r. uczniowie klas mundurowych Technikum nr 2 i IV Liceum Ogólnokształcącego w ramach realizacji projektu „Edukacja wojskowa” wzięli udział w kolejnym cyklu zajęć szkoleniowych na terenie Jednostki Wojskowej 5 Batalionu Dowodzenia im. Generała broni S. Hallera w Krakowie – Rząsce.

Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności wojskowe. W programie zajęć znalazły się:składanie i rozkładanie karabinka Beryl, nauka celowania i strzelanie przy wykorzystaniu trenażera CYKLOP, zakładanie maski przeciwgazowej, elementy musztry oraz zajęcia z terenoznawstwa. Najstarsze klasy w styczniu czeka egzamin,dlatego wszyscy wykorzystali ostatnie zajęcia do usystematyzowania swojej wiedzy. Nie zabrakło również wojskowej grochówki.