Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Wizyta przedstawiciela MON w naszej szkole

W środę, 4 października, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  gościł przedstawiciela Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej – płk Wiesława Budnego. Celem wizyty był monitoring realizowanego od 1 września przez szkołę, programu pilotażowego Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych. Podczas wizyty obecni byli: przedstawiciel Terenowego Organu Wojskowego – WKU Katowice kpt. Ziobro oraz por. Mazurek reprezentujący jednostkę patronacką 5 bdow z Rząski k/Krakowa wspierającą proces szkolenia.

W trakcie uroczystej zbiórki płk Budny spotkał się z młodzieżą, obserwował szkolenie wybranych elementów musztry oraz walki wręcz. Istotnym punktem programu była merytoryczna ocena realizacji programu szkolenia  z edukacji wojskowej oraz bazy i wyposażenia szkoły. W trakcie spotkania omówiono założenia pilotażu, oraz zapoznano gości z doświadczeniem i możliwościami szkoły w kwestii kształcenia proobronnego. Płk Budny był pod wrażeniem pomocy władz miejskich jako organu prowadzącego dla szkoły w zakresie kształcenia proobronnego jak również współpracą szkoły z wieloma jednostkami i instytucjami wojskowymi: policją, strażą pożarną, Ligą Obrony Kraju oraz uczelniami wyższymi.

Piotr JAMRÓZ