Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Uroczysty apel klas mundurowych

W dniu 10.01.2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie uroczystym apelem zainaugurowano wprowadzenie programu wychowawczego dla klas mundurowych uczestniczących w pilotażu certyfikowanych klas wojskowych. Apel rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Celami wychowawczymi programu jest min. kształtowanie postaw patriotycznych, kształtowanie postawy moralnej, kształtowanie postaw podejmowania odpowiedzialności i niesienia pomocy innym. W trakcie apelu przedstawiono zadania dla klas oraz zadania dla kadetów. Zadaniem wspólnym podejmowanym przez cały pion klas mundurowych jest obranie Patrona (Bohatera). Postać Patrona powinna stać się dla kadetów wzorem postaw, być inspiracją w ich ścieżce rozwoju, wybrana spośród postaci i jednostek podziemia niepodległościowego – od I konspiracji (od 1939) do Żołnierzy Niezłomnych (do 1963) uwzględniać lokalną historię i tradycję. Ogłoszono przyjęte w szkole zasady wyboru Patrona. Biorąc pod uwagę specyfikę szkoły przyjęto zasadę, ze każdy Wojskowy dzień szkoleniowy rozpoczyna się apelem oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Organizacją apelu każdorazowo zajmować się będzie inna klasa.

Piotr JAMRÓZ