Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Turniej gier e-sportowych GAME MASTER 26-27.05.2017r.

Turniej gier e-sportowych GAME MASTER skierowany jest do uczniów w wieku 14-18 lat. Do wyboru gracze mają trzy gry: LEAGUE OF LEGENDS, COUNTER STRIKE, FIFA 2017. Turniej rozpocznie się w piątek 26 maja 2017 r. od godziny 15:00 w pracowniach komputerowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16, 43-600 Jaworzno. Zmagania zawodników streamowane będą oraz wyświetlane w salach przeznaczonych dla widzów. Gry rozgrywane będą w trybie 5 na 5, w przypadku FIFA 2017 1 na 1. Dla zwycięzców poszczególnych gier przewidziane są dyplomy oraz nagrody.
Zapisy prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy online, do dnia 28.04.2017 włącznie. W przypadku gry FIFA 2017 rejestracja prowadzona jest poprzez adres e-mail: zsp2.gamemaster@gmail.com. W treści maila należy podać swój NICK, dane osobowe (imię i nazwisko),  szkołę.

16 maja opublikowana zostanie lista zakwalifikowanych/drużyn  z harmonogramem rozrywek.

UWAGI:

 • w przypadku braku kompletnej drużyny istnieje możliwość dobrania graczy,
 • osoby, które nie posiadają drużyny mogą zgłaszać chęć udziału w turnieju na adres mailowy: zsp2.gamemaster@gmail.com, podając imię, nazwisko oraz NICK,
 • w przypadku gry LEAGUE OF LEGENDS gracz ma obowiązek posiadać własne konto na serwerze NORTH-EAST,
 • w przypadku gry COUNTER-STRIKE GLOBAL OFFENSIVE gracz ma obowiązek posiadać konto STEAM z grą COUNTER-STRIKE,
 • konta w serwisie STEAM nie mogą być objęte żadną blokadą VAC,
 • zabronione jest używanie programów wspomagających (WALLHACK, AIMLOCK, JUMPTHROW itp.),
 • zakaz używania skryptów/bindów,
 • każdy uczestnik turnieju ma obowiązek przynieść własny sprzęt (klawiatura, mysz, słuchawki, podkładka). W trakcie turnieju jest możliwość wypożyczenia podstawowych sprzętu (klawiatura, mysz).

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. W przypadku zarejestrowania się większej ilości drużyn niż przewidziana, zorganizowane zostaną eliminacje internetowe. O terminach rozegrania gier eliminacyjnych drużyny zostaną poinformowane na adres email podany przy zgłoszeniu.

REGULAMIN TURNIEJU GIER ESPORTOWYCH „GAME MASTER”

 1. Organizatorem turniejów jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie – zwany dalej Organizatorem.
 2. Sędziami i Administratorami Turniejów są osoby wyznaczone przez Organizatora – zwani dalej Sędziami.
 3. Turniej rozgrywany jest na komputerach PC.
 4. Turniej ma charakter otwarty, bezpłatny i może wziąć w nim udział każdy Gracz jeśli wieku 14-18 lat i nie stoją mu na przeszkodzie czynniki zdrowotne (w rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby chorujące na epilepsje, bądź u których może wystąpić zagrożenie atakiem w związku z wpatrywaniem się w migające światła/obrazy TV/monitorów).
 5. Gracze niepełnoletni by wziąć udział w turniejach muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych (rodziców). Zgoda dostępna jest do pobrania na stronie www. zsp2.jaworzno.pl.
 6. Zapisy do turnieju przeprowadzane są drogą elektroniczną poprzez formularz online, adres e-mail. Termin zgłoszeń upływa do godzina 23:59, dnia 28.04.2017. Liczba miejsc jest ograniczona.
 7. Szczegółowy regulamin każdej z gier zostanie opublikowany dodatkowo.
 8. Nagrodami w turniejach będą dyplomy oraz nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w danej grze.
 9. Gracze mają obowiązek zachowania kultury osobistej oraz używać sprzętu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Gdy chociaż jeden z Graczy drużyny nie będzie stosował się do tego punktu regulaminu Sędziowie mają prawo do wykluczenia całej drużyny z rozgrywek w trybie natychmiastowym.
 10. Przystąpienie do turnieju uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na niniejszy regulamin oraz zasady rozgrywek ogłaszanych przez Sędziów. W przypadku niejasności i sporów Sędziowie rozstrzygają je zgodnie z ogólnie przyjętym regulaminem rozgrywek danej gry.
 11. Sędziowie mają prawo do zmiany regulaminu oraz rozstrzygać będą o wszystkich sprawach nie zawartych w regulaminie.
 12. Osoby które wbrew zaleceniom lekarza lub ostrzeżeniom Organizatora o możliwości wystąpienia napadu padaczkowego przystąpią do turniejów robią to na własne ryzyko, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie mogą sobie wyrządzić.
 13. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Do pobrania: