Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Technikum nr 2

Technik informatyk grupy E-SPORT grupy CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Absolwent w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych.
 2. Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami.
 3. Tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.
 4. Projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych.
 5. Produkcja i projektowanie gier komputerowych.

szczegółowy opis kierunku

#e-learning #Liga E-SPORT #DołączDoNas

Technik informatyk

Technik handlowiec E-HANDEL

Absolwent w zawodzie technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.
 2. Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży produktów.
 3. Prowadzenie działań reklamowych i marketingowych.
 4. Organizowanie i prowadzenie działalności handlowej.
 5. Zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

szczegółowy opis kierunku

Technik handlowiec

Technik logistyk grupa mundurowa

Absolwent w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw.
 2. Zarządzanie zapasami.
 3. Organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową.
 4. Zarządzanie gospodarką odpadami.
 5. Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

szczegółowy opis kierunku

Technik logistyk

Technik transportu kolejowego

Absolwent w zawodzie technik transportu kolejowego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu.
 2. Obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności.
 3. Nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej.
 4. Planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym.
 5. Przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób.
 6. Zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

szczegółowy opis kierunku

PKP CARGO

Technik transportu drogowego NOWOŚĆ!

Absolwent w zawodzie technik transportu drogowego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Kierowania pojazdami transportu drogowego.
 2. Eksploatowania i konserwowania środków transportu drogowego.
 3. Planowania przewozu osób i rzeczy.
 4. Organizowania transportu drogowego.
 5. Obsługiwania pasażerów i ładunków w transporcie drogowym.
 6. Prowadzenia dokumentacji związanej z przewozem osób i rzeczy.
 7. Prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Technik geodeta NOWOŚĆ!

Absolwent w zawodzie technik transportu kolejowego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
 2. Rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.
 3. Wykonywania  geodezyjnych pomiarów podstawowych.
 4. Wykonywania geodezyjnej obsługi inwestycji.
 5. Geodezyjnego urządzanie terenów rolnych i leśnych.
 6. Redakcji map.
 7. Wykonywania opracowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Oddziały szkoły

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Biuletyn Bezpieczeństwa Komputerowego OUCH! Turniej Gier Dobra Szkoła

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • WSTI Katowice
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Spotted Jaworzno

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • FreeWiFi ,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.

Motto ZSP nr 2:

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek