Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Technik informatyk E-SPORT

KOMUNIKAT REKRUTACYJNY

 • Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy, w roku szkolnym 2017/2018 proponujemy absolwentom gimnazjum klasę technik informatyk z specjalnością „e-sport: tworzenie gier komputerowych”. Uczniowie w trakcie zajęć lekcyjnych uczą się tworzyć gry komputerowe z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii – m.in. silników CryEngine, Unity, Unreal Engine – w oparciu o której powstały takie gry jak: Angry Birds, FarCry, Unreal Tournament czy programów do renderowania grafiki 3D takich jak Blender.
 • Trenerem uczniów na kierunku technik informatyk z specjalnością e-sport jest Kamil „HopE” Tarka.
 • W dniach 10-12 marca 2017 r. zajęliśmy drugie miejsce w Mistrzostwach Polski klas E-SPORT w League of Legends.
 • Uczestniczymy w WSEIcraft – małopolskim HACKATON-ie dla szkół średnich!

WSEIcraft

 • Istnieje możliwość utworzenia grupy mundurowej technik informatyk, jej absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w zawodach mundurowych: Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna.

Grupa mundurowa

 • Od roku szkolnego 2014/2015 współpracujemy z firmą BRICOMAN Jaworzno. Na terenie tego zakładu odbywają się szkolenia, warsztaty i płatne staże dla uczniów naszej szkoły.
 • Z przyjemnością informujemy kandydatów na uczniów naszej szkoły, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zatwierdziła składany przez ZSP 2 wniosek „ZAGRANICZNE STAŻE SZANSĄ DLA UCZNIÓW”. Nasz wniosek uzyskał łącznie 92 punkty na 100 punktów możliwych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 113056 euro. W związku z tym uczniowie Technikum nr 2, w latach 2016 oraz 2017, będą mieli możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe do Portugalii.

Staże zagraniczne

 • Kierując się rozwojem edukacji technicznej, dokonaliśmy zakupu drukarki 3D. Uczniowie drukują własne projekty z wykorzystaniem oprogramowania Open Source.

 • Uczniowie naszej szkoły mogą całkowicie legalnie i za darmo korzystać z czołowych produktów programistycznych firmy Microsoft w ramach licencji edukacyjnej.

Oprogramowanie Microsoft

#DOŁĄCZ DO NAS !!!

Technik informatyk

Absolwent w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych.
 2. Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami.
 3. Projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych.
 4. Tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.
 5. Produkcja i projektowanie gier komputerowych.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych absolwent zostanie przeszkolony w zakresie:

 1. Bezpieczeństwa i higiena pracy.
 2. Podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 3. Język angielski ukierunkowany zawodowo.
 4. Kompetencje personalne i społeczne.
 5. Organizacja pracy zespołów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych:

 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:

 • E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich.
 • E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe zapewniając rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik informatyk.

 

Dzięki światłowodom mamy najszybszy dostęp do Internetu. Tak wygląda spawanie światłowodów na Sieciach Komputerowych w ZSP2!

galeria…

Oddziały szkoły

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Biuletyn Bezpieczeństwa Komputerowego OUCH! Turniej Gier Dobra Szkoła

Facebook

Partnerzy szkoły

 • Bricoman
 • Jaworzno
 • Spotted Jaworzno
 • Grupa Tauron
 • WSTI Katowice
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • 5. batalion
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • FreeWiFi ,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.

Motto ZSP nr 2:

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek