Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Absolwent w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Dokonywania montażu maszyn i urządzeń.
 2. Obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń.
 3. Instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Magazynier-logistyk NOWOŚĆ!

Absolwent w zawodzie magazynier-logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.
 2. Przechowywania towarów.
 3. Ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie.
 4. Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Sprzedawca

Absolwent w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.
 2. Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Klasa wielozawodowa

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań w wybranym wcześniej przez siebie zawodzie.

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach handlowych stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Oddziały szkoły

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Biuletyn Bezpieczeństwa Komputerowego OUCH! Turniej Gier Dobra Szkoła

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • WSTI Katowice
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Spotted Jaworzno

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • FreeWiFi ,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.

Motto ZSP nr 2:

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek