Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Sprzedawca

Absolwent w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.
  2. Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych absolwent zostanie przeszkolony w zakresie:

  1. Bezpieczeństwa i higiena pracy.
  2. Podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  3. Język obcy ukierunkowany zawodowo.
  4. Kompetencje personalne i społeczne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji:

  • AU.20. Prowadzenie sprzedaży.

może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji.

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach handlowych stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Oddziały szkoły

Turniej Gier Dobra Szkoła

Facebook

Partnerzy szkoły

  • Bricoman
  • Jaworzno
  • Spotted Jaworzno
  • Grupa Tauron
  • WSTI Katowice
  • Politechnika Śląska
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • 5. batalion
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
  • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Otwarta szkoła
  • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

  • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
  • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
  • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

  • dobra lokalizacja,
  • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
  • FreeWiFi ,
  • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
  • przyjazna atmosfera.

Motto ZSP nr 2:

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek