Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

„ŚLĄSKIE.ZAWODOWCY”

Zapraszamy uczniów ZSP nr 2 do udziału w projekcie „Śląskie.Zawodowcy”.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy oraz zapewnienie uczniom najwyższych standardów kształcenia zawodowego.


Propozycję kierujemy do uczniów II-IV klas Technikum oraz II-III klas szkoły branżowej I stopnia
Oferta projektu obejmuje:
● staże lub praktyki zawodowe
● kursy lub szkolenia specjalistyczne
● kursy języka obcego
● doradztwo zawodowe


Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
Rekrutację do projektu prowadzą nauczyciele przedmiotów zawodowych: Aneta Patucha-Błaszkiewicz oraz Ludmiła Warszawska w terminie do 15 stycznia 2020 r.