Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

PKP Intercity S.A. – stypendia dla Uczniów klas drugich, trzecich, czwartych i piątych!!!

Uczniowie klas Technikum transportu kolejowego mogą starać się o stypendium ufundowane przez „PKP Intercity” .
Program stypendialny ma na celu wsparcie młodzieży w procesie kształcenia oraz zapewnienie „PKP Intercity” S.A. wykwalifikowanej kadry zawodowej i polega na wypłacie miesięcznych stypendiów tym Uczniom, którzy złożą deklarację podjęcia  zatrudnienia po zakończeniu nauki.