Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Szkoła Policji w Katowicach

Współpraca IV LO w Jaworznie ze Szkołą Policji w Katowicach, która jest jednostką organizacyjną Policji powołaną do prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego policjantów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Policji.

W dniu 30 października 2013r uczniowie klas mundurowych IV LO odwiedzili Szkołę Policji w Katowicach. Głównym kierunkiem działalności tej instytucji jest kształcenie policjantów pionu prewencji, pełniących służbę w specyficznych warunkach dużych aglomeracji miejskich. Szkolenie oparte jest na nowoczesnych i systematycznie modyfikowanych programach, uwzględniających istniejące, pozytywne wzorce i modele nauczania stosowane przez policje innych krajów. Uczniowie uczestniczyli tam w zajęciach z pierwszej pomocy, zostało im przybliżone: udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kilka elementów pomocy medycznej. Brali również udział w zajęciach teoretycznych na strzelnicy, na których dowiedzieli się jakiego wyposażenia używa oraz używała Policja. Instruktorzy przedstawili im także kryteria przyjęcia do szkoły oraz system nauczania w niej obowiązujący. Wielu absolwentów IV LO podejmuje pracę w Policji, dlatego zajęcia przeprowadzone w tej szkole cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

zobacz zdjęcia …

KONKURS PLASTYCZNY

OGŁASZAMY SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

na

opracowanie znaku graficznego  lub plakatu propagującego bezpieczeństwo w szkole lub rodzinie

„ Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu , by poprawić relacje między ludźmi  ?”

KONKURS Z CARGO

W naszej szkole odbyły się zajęcia organizowane przez CARGO.

Głównym punktem programu był konkurs pod tytułem Najlepsze hasło dotyczące bezpiecznej jazdy samochodem.

Nagrody w postaci tabletów otrzymali:

Edukacja i przygoda

23 września uczniowie klas mundurowych IV LO w Jaworznie wzięli udział w zajęciach, które odbyły się na terenie poligonu Pasternik. Był to dzień pełen wrażeń i przygód.

W zajęciach zorganizowanych na terenie poligonu V Batalionu Dowodzenia Pasternik, wzięli udział uczniowie klas: pierwszej i drugiej. Lekcja w jednostce wojskowej to dla młodzieży uczącej się w IV LO część „żołnierskiej” edukacji. Każdy uczeń noszący mundur, musi być sprawny i przygotowany na taką przygodę.

Ćwiczenia zaczęły się od przygotowań do wojskowych zawodów, każdy uczestnik doskonalił: ubieranie kombinezonu ochronnego OP1, rzut granatem, przenoszenie skrzynek z amunicją ważących – bagatela – 20 kg oraz czołganie. Młodzi żołnierze musieli także wykazać się nie lada odwagą i sprytem, transportując „rannego” z pola będącego pod obstrzałem, do bezpiecznego miejsca. Oczywiście muszę dodać, że wszystkie wyżej opisane sytuacje były symulowane i nikt do naszej młodzieży nie strzelał, nikt z nich również nie został ranny, jednak emocje, które towarzyszyły tym ćwiczeniom – proszę uwierzyć –  były prawdziwe.

Równie interesujący był kolejny etap zajęć – bieg na orientację. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy, każda z nich otrzymała kompas i kartkę z opisaną trasą, na której wyznaczone były azymuty. Droga, którą musieli przebyć liczyła 3,5 km, a celem finalnym była stara wieża ćwiczebna. Prawie każda grupa poradziła sobie z tym zadaniem, najważniejsze, że wszyscy dotarli do celu. W tym ćwiczeniu, oprócz umiejętności związanych z orientacją w terenie, przyszli żołnierze doskonalili niezwykle cennego w służbach mundurowych „ducha współpracy”, wszyscy jej członkowie musieli polegać na sobie i swoich umiejętnościach.

Po zakończonych ćwiczeniach młodzież wróciła do Jaworzna. Mimo zmęczenia wszyscy byli bardzo zadowoleni, z pewnością wrócą tam nie raz…Bo przecież dlatego zdecydowali się na naukę w mundurowej klasie, by połączyć edukację z przygodą.

mundur1zobacz zdjęcia …

Obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki w Krakowie

W dniach 10 – 11 października 2013r. uczniowie klas ”mundurowych” IV LO w Jaworznie wzięli udział w obchodach Święta Wojsk Łączności i Informatyki, które odbyły się w 5 Batalionie Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Krakowie – Rząsce.

Batalion sprawuje opiekę patronacką nad jaworznicką szkołą. Jednostka wspiera merytorycznie i organizacyjnie klasy „mundurowe” na mocy porozumienia zawartego w 2000 roku.

10 października przedstawiciele klas II i III wzięli udział w szkoleniu dotyczącym odpowiedniego postępowania ze sztandarem podczas uroczystości. Znaczenie sztandaru podkreślał prowadzący zajęcia kpt. Jacek Nowak, który przypomniał także zgromadzonym uczniom, iż Święto Wojsk Łączności i Informatyki jest obchodzone w Siłach Zbrojnych RP na pamiątkę ustanowienia pierwszego stałego połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem a Wenecją 18 października 1558 roku, na mocy dekretu wydanego przez króla Zygmunta II Augusta.

W obchodach święta łączności wzięli udział liczni zaproszeni goście. Wśród nich m.in.: Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego – generał dywizji dr Jerzy Biziewski, kombatanci walk spod Tobruku i Monte Cassino kapitan w stanie spoczynku Tomasz Skrzyński i kapitan w stanie spoczynku Mieczysław Heród, dowódcy jednostek wojskowych Garnizonu Kraków, przedstawiciele władz samorządowych Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, byli dowódcy Jednostki oraz nauczyciele i uczniowie ze współpracujących z batalionem szkół realizujących program „klas mundurowych” z Krakowa, Jaworzna, Nowego Targu i ze Skały. Uczniowie klas II i III  IV LO w  Jaworznie defilowali podczas uroczystego apelu wraz z żołnierzami. Po uroczystości dowódca batalionu zaprosił zebranych gości na grochówkę żołnierską.

1380767_575782079136137_128252243_nzobacz zdjęcia …

WSPÓŁPRACA Z PSP

WSPÓŁPRACA IV LO W JAWORZNIE I KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  W JAWORZNIE

Dnia 23.10.2013 roku uczniowie kas mundurowych IV LO kolejny raz wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. Zajęcia odbyły się w ramach porozumienia podpisanego między tymi instytucjami. Młodzież wzięła  udział w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. W czasie zajęć uczniowie mieli  okazję zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki, były to między innymi: sprzęt armatury wodnej, zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego, odzież ochronna, agregat oddymiający, sprzęt ratownictwa medycznego. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się pojazdy pożarnicze, zostali oni zapoznani z zasadami działania sprzętu będącego na wyposażeniu każdego samochodu. Zajęcia miały na celu również przybliżenie pracy strażaka ochotnika, oraz pokazanie uczniom roli Ochotniczej Straży Pożarnej w lokalnej społeczności, zapoznanie z historią pożarnictwa w Jaworznie. Warto wspomnieć, że współpraca między szkołą i strażą toczy się na wielu poziomach, oprócz zajęć organizowanych na terenie Miejskiej Straży Pożarnej w Jaworznie, uczniowie naszej szkoły są również aktywnie działającymi członkami Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym mieście.  W ten sposób realizują swoje pasje, zgodne z charakterem edukacji, którą wybrali. Warto bowiem przypomnieć, że w klasach mundurowych IV LO zajęcia programowe dotyczą nie tylko zajęć obronnych związanych z współpracą z  V Batalionem Dowodzenia, ale młodzież poznaje także specyfikę działań straży i policji.  Szkoła wspiera działalność młodych strażaków pomagając w zorganizowaniu grupy uczniów chętnych do doskonalenia umiejętności  związanych z tą profesją. Powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w ramach jej działalności uczniowie poznają czynniki zagrożenia pożarowego oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, podstawowe zasady zapobiegania im w obiektach występujących w danym środowisku. Dodatkowo, dowiadują się, jak niezmiernie odpowiedzialny jest to zawód oraz poznają warunki, jakie należy spełnić, aby zostać strażakiem. Zajęcia te podobnie jak pozostałe, w których biorą udział uczniowie naszej szkoły, rozwijają: dyscyplinę, sprawność fizyczną, wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa, umożliwiają poznawanie działalności polskich służb mundurowych.

psp

zobacz zdjęcia …

STRAŻACY W SZKOLE

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie rozpoczęła działalność Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W jej skład wchodzą uczniowie klas mundurowych IV LO oraz ochotnicy z klas technikum i wielozawodowych.

Głównym celem działalności MDP jest przygotowanie jej członków do pracy na rzecz przeciwpożarowej służby w szeregach OSP. Młodzież ma możliwość poznania niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaka oraz warunków jakie należy spełnić aby wykonywać ten zawód.  W ramach zajęć uczniowie zostaną zapoznani ze sprzętem gaśniczym, zasadami działania sprzętu będącego na wyposażeniu każdego samochodu gaśniczego, wyposażeniem osobistym strażaków. Część zajęć praktycznych i teoretycznych przeprowadzona zostanie na terenie Miejskiej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Oddziały szkoły

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Biuletyn Bezpieczeństwa Komputerowego OUCH! Turniej Gier Dobra Szkoła

Facebook

Partnerzy szkoły

 • Bricoman
 • Jaworzno
 • Spotted Jaworzno
 • Grupa Tauron
 • WSTI Katowice
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • 5. batalion
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • FreeWiFi ,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.

Motto ZSP nr 2:

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek