Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

INFORMACJA

Informujemy że 95% nauczycieli naszej szkoły nadal  uczestniczy w strajku,  w związku  z czym w dniu 12.04.2019 zorganizowane będą tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów. Jednocześnie informujemy, że egzamin gimnazjalny dla słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych odbędzie się zgodnie  z harmonogramem.

INFORMACJA

Informujemy że 95% nauczycieli naszej szkoły nadal  uczestniczy w strajku,  w związku  z czym w dniu 11.04.2019 zorganizowane będą tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów. Jednocześnie informujemy, że egzamin gimnazjalny dla słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych odbędzie się zgodnie  z harmonogramem.

INFORMACJA

Informujemy że 95% nauczycieli naszej szkoły nadal  uczestniczy w strajku,  w związku  z czym w dniu 10.04.2019 zorganizowane będą tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów. Jednocześnie informujemy, że egzamin gimnazjalny dla słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych odbędzie się zgodnie  z harmonogramem.

INFORMACJA

Informujemy że pomimo udziału 95% nauczycieli naszej szkoły  w strajku, w dniu 09.04.2019 zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

Akcja strajkowa

W związku z bardzo dużym prawdopodobieństwem strajku odbędą się tylko zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W referendum strajkowym 95% pracowników naszej szkoły zadeklarowało przystąpienie do strajku rozpoczynającego się 8 kwietnia br. Nauczyciele biorący udział w akcji strajkowej nie będą prowadzili zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Przypominamy, że nie oznacza to jeszcze, że 8 kwietnia szkoła będzie zamknięta, ale niestety trzeba  liczyć się i z  tą możliwością w związku z ciągle trwającymi negocjacjami między strona rządową i związkową.

Jednocześnie informujemy, że w naszej szkole nie wszyscy pracownicy przystąpią do strajku w związku z czym zapewnione będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów którzy  będą obecni w szkole.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji, oraz śledzenie na bieżąco informacji na stronie internetowej szkoły oraz portalach społecznościowych.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Oddziały szkoły

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Biuletyn Bezpieczeństwa Komputerowego OUCH! Turniej Gier Dobra Szkoła

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • WSTI Katowice
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Spotted Jaworzno

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • FreeWiFi ,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.

Motto ZSP nr 2:

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek