Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Zostań Technikiem transportu kolejowego!

Jeden z naszych kierunków cieszący się dużym zainteresowaniem to Technik transportu kolejowego – sami zobaczcie

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO ZSP2 W JAWORZNIE

PKP Intercity S.A. – stypendia dla Uczniów klas drugich, trzecich, czwartych i piątych!!!

Uczniowie klas Technikum transportu kolejowego mogą starać się o stypendium ufundowane przez „PKP Intercity” .
Program stypendialny ma na celu wsparcie młodzieży w procesie kształcenia oraz zapewnienie „PKP Intercity” S.A. wykwalifikowanej kadry zawodowej i polega na wypłacie miesięcznych stypendiów tym Uczniom, którzy złożą deklarację podjęcia  zatrudnienia po zakończeniu nauki.

Zostań Technikiem Informatykiem!

Dołącz do nas i zyskaj tytuł Technika Informatyka!

Gwarancja stabilnej pracy w przyszłości!

TECHNIK INFORMATYK ZSP2 W JAWORZNIE

Kontakt z pedagogiem oraz doradcą zawodowym

Godziny pracy pedagogów od 01.06.2020 r.
Pani mgr Monika Tucka

Wtorek: 12.00 – 16.00
Środa: 8.00 – 11.00

Pani mgr Magdalena Kubala
Poniedziałek : 8.00 – 13.00
Czwartek: 11.00- 16.00

Godziny pracy doradcy zawodowego od 01.06.2020 r.
Wtorek: 8.00 – 12.00
Piątek:8.00 – 12.00

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

 • Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. 
 • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
 • Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Oddziały szkoły

Dobra Szkoła

Partnerzy szkoły

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • 5. batalion
 • Bricoman
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Grupa Tauron
 • Jaworzno
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie
 • Otwarta szkoła
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dołącz do nas!

 • Zapewniamy najlepszą ofertę edukacyjną w Jaworznie dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowujemy kandydatów do pracy w Wojsku Polskim, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.
 • Zapewniamy wyspecjalizowaną, odpowiedzialną kadrę nauczycielską.

Dodatkowe atuty szkoły:

 • dobra lokalizacja,
 • monitoring zapewniający bezpieczeństwo,
 • prowadzimy sekcje: strzelecką, wspinaczkową, informatyczną i wiele innych,
 • przyjazna atmosfera.