Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 poszukuje organizacji (partnera wysyłającego) w celu zorganizowania staży zagranicznych w latach 2020-2022 do Włoch i Hiszpanii dla uczniów Technikum nr 2 w zawodach: technik informatyk; technik logistyk; technik handlowiec; technik transportu kolejowego.


Biorąc pod uwagę termin składania wniosków, sprawę uważa się jako pilną.